Χάρτης

Σας παρουσιάζουμε στο χάρτη το σημείο που βρίσκεται το Ξενοδοχείο Αλτάνα…

Ξενοδοχείο Αλτάνα – Λεωφ. Σταυρού Κιονίων, Χώρα Τήνος Κυκλάδες
Τηλ.: 22830 25102, fax: 22830 25103, E-mail: info@altanahotel.gr